Với bản cập nhật dành cho Navia mới cùng 3 nhân vật Rerun kèm theo sự kiện tại Inazuma sắp tới, leaker đã hé lộ sớm banner nhân vật cho bản cập nhật 4.3 Genshin Impact để game thủ có thể lên kế hoạch trữ nguyên thạch ngay từ hôm nay.